WOF Seurakunta

Email toimisto@uskonsana.com
Sijainti Kirkkolehdonkatu 17, Kokkola

Puh 050 352 3463 (arkisin ma, ti, to klo 10-12)

WOF Raamattukoulu

Email raamattukoulu@uskonsana.com
Sijainti Kirkkolehdonkatu 17, Kokkola

Esirukouspyynnöt

Email rukoukset@uskonsana.com

Kaikki rukouspyynnöt hoidetaan luottamuksellisesti. Esirukoustiimissä palvelee useita kymmeniä henkilöitä.

Mihin me uskomme?

Jumala

Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Hän on maailmankaikkeuden Luoja, täynnä rakkautta ja pyhyyttä, armoa ja totuutta. Syntiinlankeemuksen vuoksi kukaan ihminen ei voi lähestyä Isää omia teitään, vaan ainoa tie Jumalan luo on Jeesuksen kautta.

Vi tror på den treenige Guden: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Iankaikkinen elämä

Uskomalla Jeesukseen saamme syntimme anteeksi ja vastaanotamme uuden elämän Hänessä – iankaikkisen elämän. Pyhä Henki auttaa meitä elämään Isän tahdon mukaisesti ja varustaa meitä jotta voimme johdattaa myös muita elämän lähteen luo.

Genom tro på Jesus får vi syndernas förlåtelse och mottar evigt liv i Honom. Den Helige Ande hjälper oss att leva i enlighet med Faderns vilja och utrustar oss.

Raamattu

Uskomme että Raamattu on Jumalan Sana, eikä siitä saa mitään vähentää eikä siihen mitään saa lisätä.

Vi tror att Bibeln är Guds Ord.

Rukous

Rukouksen kautta olemme yhteydessä Jumalaan. Rukous on dialogi jonka vaikutukset näkyvät sekä omassa elämässämme että ympärillämme. Anova saa, uskon rukous parantaa sairaan, uskon julistus siirtää vuoret!

Genom bön samtalar vi med Gud. Den som ber, han får, trons bön botar den sjuke, förkunnelsen flyttar berg!

Ylistys ja palvonta

Jumala on ylistyksemme ja palvontamme arvoinen. Näitä kahta tehdään muillakin tavoin kuin pelkästään laulaen: tanssien, hyppien ja käsiä nostaen!

Gud är värdig allt vårt lov och vår tillbedjan.

Opetuslapseus

Jeesus antoi opetuslapsillensa voiman ja valtuudet mennä kaikkeen maailman ja tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan. Tämä lähetyskäsky on annettu myös meille, ja me tahdomme elää sen todeksi. Meitä ei ole kutsuttu vain uskomaan, meidät on kutsuttu opetuslapseuteen. Meidät on kutsuttu olemaan Kristuksen kaltaisia tässä maailmassa!

Jesus har befallt oss att göra lärjungar. Vi är kallade att vara lika Kristus här i den här världen.

Keitä me olemme?

Mark 16:15-18

”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.

Joh 14:13-14

”…Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.”

Matt 7:7

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.”

Mark 11:23

”Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.”

Joh 15:16

”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.”

Ilm 22:18-19

”Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu.”

Psalmi 150

”Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!”